Mi a baj a hatályos szmogriadós szabályozással?

Lead kép

A hatályos szabályozás alapján csak azokon a településen lehet/kell szmogriadós intézkedéseket elrendelni, ahol állandó helyszínre telepített mérőállomás folyamatosan vizsgálja az immissziót. Lassú és rugalmatlan a riasztási rendszer, gyenge tájékoztatási rendszer működik, szabályozatlan a döntéselőkészítés és a szmogriadós intézkedések nem hoznak érdemi javulást.

Ennek okai:

 • a budapesti agglomeráció településeit levegőtisztaság-védelmi szempontból nem lehet és nem érdemes elválasztani
 • az egyetlen eddigi releváns intézkedés a gépjárművek szennyezőbb felének korlátozása, környezetvédelmi besorolásuk szerint
 • az agglomerációból való ingázás nagy terhet jelent
 • a téli szmog esetében a fűtés emissziója nagyobb, mint a közlekedésé • Az agglomerációs települések fűtése nagyon sokat ront a fővárosi helyzeten

Az AWAIR program javaslatai a szmogriadó szabályozására:

Mérés

 • Az OMSZ vegye át az immisszió mérő hálózat üzemeltetését. Ennek fejlesztéséhez és fenntartásához forrásokat kell biztosítani
 • Az agglomerációban további mérőállomásokat kell telepíteni

Modellezés

 • Az OMSZ futtasson járásokra lebontott előrejelzési rendszert
 • A szmogriadó elrendelésénél az immissziós adatok mellett az emisszió alapú modellek előrejelzési adatait is figyelembe kell venni
 • Az adatokból naponta ki kell számolni az EEA AQI értékét és a kommunikációban ezt helyezni előtérbe

Határértékek

 • Az ún. határérték rendeletben meg kell határozni a PM2,5 egynapi átlagának határértékét, a WHO ajánlása szerint
 • A levegőminőség megítélésekor, intézkedések tervezése, a kommunikáció során a PM10 helyett a PM2,5 egynapi átlagértékeit kell figyelembe venni

Döntéselőkészítés

 • Szerveződjön egy szakemberekből álló operatív törzs, amely a döntéseket szakmailag előkészíti, véleményezi
 • Ebben az önkormányzatok is vegyenek részt
 • Gyorsan összehívható és gyorsan reagáló testületre van szükség

Tájékoztatás

 • A mérések és a modellek alapján álljon fel egy országosan irányított, egységes, kistérségi szintű tájékoztatási rendszer
 • Hivatalos állami honlapon mutassák be az aktuális mérési adatokat és az előrejelzéseket, kistérségenként
 • Már az egészségügyi határérték elérésekor kezdődjön el a tájékoztatás
 • A közszolgálati médiaszolgáltatók - akár a meteorológiai előrejelzések részeként - kötelezően számoljanak be az aktuális levegőminőségről és az előrejelzésekről
 • az NNK tegye közzé a szennyező anyagok egészségre gyakorolt hatásait és a kockázatokat
 • Az önkormányzatok és a civil szervezetek vegyenek részt a tájékoztatásban

A szmogriadó elrendelése

 • Országos vagy regionális állami hatóság rendelje el a szmogriadót
 • Ne csak egy településre, hanem a levegőminőségi agglomeráció vagy zóna összes településére