Fontos Önnek a tiszta levegő?

Lead kép

A Tiszta levegőt! - AWAIR projekt keretében kérdőívünk a Budapest és környéki települések lakóinak véleményét mérte fel a település légszennyezettségéről, és arról, hogy mit lehet tenni, hogy tisztább legyen a levegő.

Az összesített válaszok alapján kijelenthető, hogy a légszennyezettséget a nyilatkozók fontos problémának tartják: döntően ismerik a probléma okozta egészségügyi kockázatokat, többnyire van tartós légúti betegséggel küzdő családtagjuk - a kitöltők 53.8%-ának családjában ismert tartós légúti megbetegedés. 

Mind a téli, mind a nyári közlekedési szokások tekintetében a közösségi közlekedés szerepel az első helyen (télen 53.5%, nyáron 45.8%), melyet az autó/motorkerékpár követ (télen 28.2%, nyáron 21.1%). Nyáron néhány százalékkal visszaesett a közösségi-, illetve autós, motorkerékpáros közlekedés a kerékpár javára.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: Leggyakrabban mivel közlekedik télen?. Válaszok száma: 142 válasz.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: Leggyakrabban mivel közlekedik nyáron?. Válaszok száma: 142 válasz.

E válaszokkal összecseng, hogy a lakókörnyezet tisztább levegőjéhez való hozzájárulásként a válaszadók közül kiugróan sokan nevezték meg a kerékpár, tömegközlekedés használatát (84.5%), ezt csupán a szelektív hulladékgyűjtés előzi meg (90.8%). Ezen kívül az otthon hőszigetelése (49.3%) és a kerti zöldhulladék komposztálására adott szavazatok (45.8%) emelkednek ki. 

Lakóhelyük levegőminőségéről két időszakban, a fűtési szezonban (október-április) és azon kívül (május-szeptember) kérdeztük az embereket. Öt fokozatú skálán értékelhették, melyből az 1-es érték a nagyon rosszat, az 5-ös a nagyon jót jelölte. Fűtési szezonban a közepestől (3-as érték) rosszabbra 50 %, a közepes értékre 33.8 %, a közepestől jobbra pedig a válaszadók 16.2 %-a voksolt. A fűtési szezon kívül a közepes érték visszaesett (27.5%) a közepestől jobbak javára (52.1 %, melyből a nagyon jó opciót mindössze 13.4% nyilatkozta), míg a közepestől rosszabb értékek összesen 20.4 %-ot értek el.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: Mi a véleménye a lakóhelyének levegőminőségéről a fűtési szezonon kívül, május-szeptember közti időszakban? (az 1 a nagyon rosszat, az 5 a nagyon jót jelöli). Válaszok száma: 142 válasz.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: Mi a véleménye a lakóhelyének levegőminőségéről a fűtési szezon idején, október-április közti időszakban? (az 1 a nagyon rosszat, az 5 a nagyon jót jelöli). Válaszok száma: 142 válasz.

Látható, hogy a rossz levegőminőség (1-es, 2-es érték) jelentősen megugrik fűtési szezonban, a válaszadók több mint duplája értékelte nagyon rossznak vagy rossznak a szezonbéli levegőminőséget.

A válaszadók lakókörnyezetében a közlekedési légszennyezés jelenti a legnagyobb mértékű problémát, melyet a háztartási hulladék/lomok és a rossz minőségű tüzelőanyagok égetése követ. E két utóbbira nagyobb arányban érkezett nem jelent vagy kisebb mértékben jelent problémát válasz is, valószínűleg fővárosi környezetben kevésbé releváns e légszennyezési forrás.

A település levegőminőségéről való értesülés tekintetében első helyen végzett a közösségi médiából (43.7%) és a híroldalakról (43%) való információszerzés. Ezt a szakmai szervezetek honlapja (22.5 %), a TV (20.4 %) és a rádió (19.7%) követi. A válaszadók a jövőben is a közösségi médiából (50.7%) és a híroldalakról (41.5 %) kívánnak a legtöbben értesülni. E kérdésre jelentősen megugrott azok száma, akik telefonos applikációból szeretnének igénybe venni: a jelenleg a válaszadók 7%-a használ applikációt, de a jövőben 26.8%-uk kíván e fórumról információhoz jutni. 

A légszennyezést a kitöltők szerint nagymértékben leginkább a parkok/zöldterületek bővítése csökkentené (70 jelölés), ezt a kerékpárutak- és tárolók fejlesztése (51) követi, majd a budapesti körgyűrű befejezése (46), teherforgalom korlátozása (46), a környezetvédelmi hatóság megerősítése (45) és a fűtéskorszerűsítés- és hőszigetelés támogatása (42). A jelentősen csökkentené válaszok körében a gépkocsik műszaki követelményeinek/ellenőrzésnek a szigorítása (49) vezet, míg nem- vagy kis mértékben csökkentené a légszennyezést a fizetős parkolóövezetek kialakítása, a mezőgazdasági szennyezés korlátozása és a jó minőségű tüzifa szociális alapú osztása.

A légúti megbetegedések megelőzését tekintve a kitöltők első helyen az egészségügyi szűrést részesítik előnyben (63.4%), majd négy szavazattal marad el ettől a levegőminőségről értesítő applikáció (60.6%). Levegőminőség témában tehát a válaszadók szívesen értesülnének applikáción keresztül, melyet a megelőzés szempontjából is döntően relevánsnak tartanak, így jelen felmérésünk szerint van igény e platformra.

***

A Jóügy Kft. 2021 januárjában végzett, levegőminőséggel kapcsolatos online kérdőíves kutatására 142 darab kitöltött kérdőív érkezett be. Ebből a Budapest és környékbeli települések válaszadóinak összesített száma 127 fő, a további 13 fő lakhelyét tekintve diverz eloszlású.