A szmogriadó szabályozása Budapesten

Lead kép

Budapesten az ún. szmogriadót a főpolgármester rendeli el és - a mérési eredményektől függően - szünteti meg. Elrendelés esetén a 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletben előírt intézkedéseket kell alkalmazni, a javasolt elővigyázatossági intézkedések mellett. A szmoghelyzet megszüntetésének feltételeit is a fővárosi szmogriadó-terv tartalmazza.

A környezeti levegővel kapcsolatos szabályozás háromféle határértéket tartalmaz (növekvő mértékben):
Egészségügyi határérték: tartós egészségkárosodást nem okoz, és amelyet az emberi egészség védelme érdekében a jogszabályban meghatározott módon és időn belül be kell tartani.
Elérése és túllépése veszélyes légszennyezettséget eredményez.
Tájékoztatási küszöbérték: a légszennyezettségnek egyes légszennyező anyagok tekintetében a lakosság egyes érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira megállapított szintje, amelynek túllépése esetén a lakosságot - Budapesten a Fővárosi Önkormányzatnak - tájékoztatni kell. 
Elérése és túllépése enyhébb intézkedéseket jelentő, tájékoztatási fokozatú szmoghelyzetet eredményez.
Riasztási küszöbérték: a légszennyezettség azon szintje, amelynek rövid idejű túllépése is veszélyeztetheti az emberi egészséget, és amelynél azonnali beavatkozást kell tenni. 
Elérése és túllépése forgalomkorlátozással járó intézkedéseket jelentő, riasztási fokozatú szmoghelyzetet eredményez.

A szmogriadó tájékoztatási, vagy riasztási fokozatát Budapesten akkor kell elrendelni, ha három mérőállomáson, egy időben mért légszennyező anyag koncentrációjának 3 egymást követő 1 órás átlaga, illetve a kisméretű részecske szennyezés (PM10) esetében 2 egymást követő 24 órás (naptári napra vonatkozó) átlaga meghaladja a határérték rendeletben rögzített tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket és teljesülnek a határérték rendelet további feltételei.

A főpolgármester intézkedéseit megalapozó mintavételeket és vizsgálatokat, majd az eredmények ellenőrzését, rendszeres értékelését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat végzi, majd honlapján közzéteszi. A vizsgálati módszerek feltételeinek biztosítása állami feladat, a mérőpontokat a jogszabályi feltételeknek megfelelően a környezetvédelmi hatóság jelöli ki.

A tájékoztatási és riasztási küszöbértékek figyeléséhez szükséges aktuális 1 órás koncentráció értékek, a határértékek-túllépések esetszáma és a jogszabályban rögzített aktuális határértékek a táblázatokban tekinthetők meg.

[µg/m3]   Egészségügyi
határérték
Tájékoztatási
küszöbérték
Riasztási
küszöbérték
Az eü. határérték
túllépésének
évenként tűrhető
esetszáma
Éves átlag
határértéke
Nitrogén-dioxid
(órás átlag)
NO2 100 350(1) 400(2) 18 40
Kén-dioxid
(órás átlag)
SO2 250 400(1) 500(2) 24 50
Ózon
(órás átlag)
O3 - 180(1) 240(2) - -
Ózon O3 120(4) - - 80 -
Kisméretű részecske szennyezés
(napi átlag)
PM10 50 75(3) 100(3) 35 40

Megjegyzések:

(1) három egymást követő órában

(2) három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott tájékoztatási küszöbérték

(3) két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható

(4) a 8 órás mozgóátlagok napi maximuma