Nehézfém- és PAH-koncentrációk Zuglóban

Lead kép

Az alábbi ábrák a 2019. januári nehézfém- és PAH-adatokat mutatják. A méréseket az OMSZ végezte.

Az adatok tájékoztató jellegűek,  hiszen csak kevés mérésre volt lehetőség. Napi határértéket a jogszabályok nem állapítanak meg ezekre a szennyezőkre.

Ólom (éves határérték: 300 nanogram/köbméter)

ólom

Kadmium (éves határérték: 5 nanogram/köbméter)

kadmium

Arzén (éves határérték: 10 nanogram/köbméter)

Arzén

Nikkel (éves határérték: 25 nanogram/köbméter)

Nikkel

[Ahol "0" szerepel, ott "kha" = kimutatási határ alatt volt az érték (ez azt jelenti hogy olyan kicsi a koncentráció, hogy a mérési módszerrel nem határozható meg).]

A policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) előfordulnak az olaj, kőszén- és a kátrányüledékekben, valamint az üzemanyagok (mind a fosszilis, mind a biomassza eredetűek) égetése során is melléktermékként keletkeznek. Környezetszennyező anyagok, mivel ezen vegyületek egy része bizonyított karcinogén, mutagén és teratogén hatással rendelkezik. Részletek a Wikipédián és a kockazatos.hu oldalon. Környezeti mintákban16 veszélyesnek minősített PAH-vegyület koncentrációját határozzák meg, ld. a a KÖRINFO honlapján.

A mérések nagy tanulsága, hogy a Mogyoródi úton, a kertvárosi környezetben (a második négy mérési nap) komolyabb PAH-terhelést mértek, mint a Bosnyák téren (az első négy mérési nap). Sajnos csak kevés mérés történt, így átfogó következtetést nem lehet levonni.

PAH

A PAH-mérések eredményeiből határérték feletti koncentrációt állapítottak meg a 3,4-Benz(a)pirén komponensre, amelynek napi határértéke 1 ng/m3. A minták elemzése során a Bosnyák téren 1,8-2,7 ng/m3 közötti értékeket, a Mogyoródi úton 1,5-4,3 ng/m3 közötti értékeket mértek.

BaP

A levett minták feltárása és analitikai vizsgálata után a megállapították, hogy a minták tömegének negyede-harmada szén, amelynek döntő része ún. szerves szén, amelynek elsődleges forrása a lakossági szilárd tüzelés, elsősorban fatüzelés. A TC (Total Carbon), vagyis a teljes széntartalom kb. 78-83 %-át a szerves szén adja, vagyis a korom (amely a fosszilis tüzelésből származik) csak 17-22 %-ban járul hozzá az összes széntartalom tömegéhez. Az eredmények alapján az is megállapítható, hogy az aeroszol tömegének kb. ötödét adja a szerves széntartalom.

OC és EC