Tisztább levegőt Zuglóban (is)! A lakosság véleménye

Lead kép

A levegő tisztaságát, szennyezettségét műszerekkel pontosan lehet mérni, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat oldalán pedig naprakészen követhetjük is az adatokat. Sőt, a közelmúltban Zugló forgalmasabb pontjain egy ideiglenes mérőlabor szolgáltatott plusz információt az aktuális helyzetről. A műszeres adatok mellett azonban legalább ennyire fontos kérdés, mit gondolnak az itt lakók a kerület levegőjéről, mit érzékelnek a problémának, és mit látnak jó megoldásnak. Az európai AWAIR projekt keretében készült friss lakossági véleményfelmérésből választ kapunk ezekre a kérdésekre is. Nézzük, milyennek ítélik a zuglóiak a kerület levegőjét.


Magas elvárások, mérsékelt elégedettség
Természetes, hogy az emberek többségének, így a Zuglóban élőknek is fontos a jó levegő, az itteni válaszadók 87,6%-a mondta azt, hogy nagyon fontos. 

Az elvárások mellett az elégedettség fontos mutatószám, ezért megkérdeztük, ki milyennek tartja a lakókörnyezete levegőminőségét. A téli időszakban, amikor a fűtés és az időjárási viszonyok miatt mindenhol szennyezettebb a levegő, a válaszadók jelentős része rossznak (30,8%) vagy nagyon rossznak (13,9%) ítéli meg. Nyáron, ahogyan az várható, az elégedetlenek aránya csökken, az elégedetteké nő, azonban mindkét időszakban a lakosság 41-43%-a közepesre osztályozza a kerület levegőjét.  

 

Mi szennyezi leginkább a kerület levegőjét?
Megtudakoltuk, hogy az itt lakók szerint milyen szennyezőforrások veszélyeztetik a levegő minőségét. A lehetséges szennyezők közül a válaszadók leginkább a közlekedési légszennyezést ítélik súlyosnak vagy jelentősnek Zuglóban, összesen 71,1%-ban. Ez a szám magasabb, mint amit Budapest és környékén élőknél mértünk, ott csak 59%-ban ítélték súlyos vagy jelentősnek a közlekedési szennyezést. Az eltérés a kerület erős átmenőforgalmával, fontos főútvonalaival magyarázható, de azzal is, hogy itt a kevésbé szennyező gáz és távfűtés dominál, ezért a fűtésből eredő szennyezést kisebb jelentőségűnek érzékelik a lakók.


A közlekedési légszennyezés megítélése

A második legnagyobb szennyezőforrás a válaszadók szerint az ipar (30% szerint súlyos vagy jelentős) a harmadik helyen az elavult fűtőberendezések végeztek 24%-os súlyos vagy jelentős megítéléssel. 

 A hulladékok égetésének rossz megítélése messze elmarad a dobogósoktól. A háztartási hulladék égetését 13% ítélte jelentősnek vagy súlyosnak, a veszélyes hulladékoknál ez 12%, a kerti hulladék esetében 10% alatti.

Közlekedési szokások
A közlekedési szokásokban, a zuglóiaknál a téli és nyári időszakban is a tömegközlekedés dominál (70 és 53%), ezzel lepipálva a nagyobb, Budapest és környékén lakók mintájában mért adatokat, ahol télen 58%, nyáron 43% használja a közösségi közlekedést. Zuglóban nyáron a kerékpározás és a gyaloglás aránya nő jelentősen a télihez képest: 6%-ról 15%-ra és 4%-ról 13%-ra. Csak így tovább!

 


A legjellemzőbb közlekedési mód a téli időszakban


A legjellemzőbb közlekedési mód a nyári időszakban

 

Levegő és egészség
A zuglói válaszadók csaknem fele (48%) valamilyen módon érintett a tartós légúti megbetegedésekben, vagy maga, vagy valamelyik családtagja szenved asztmában, allergiában, vagy egyéb betegségben. Ez az arány közel 5%-kal magasabb, mint a Budapest és környékén élő válaszadók körében mért adat.Légúti megbetegedésben érintettek aránya Zuglóban

 

Mitől lesz tisztább a levegő?
Arra a kérdésre, hogy mi csökkentené a települési légszennyezést, egyértelműen a legnépszerűbb intézkedés a zöldfelületek növelése. A zuglói válaszadók 86,1%-a szerint ez jelentősen vagy nagy mértékben javítaná a levegő minőségét. A Budapest és környéke mintában mért, szintén kiemelkedően magas (73,5%-os) aránnyal összehasonlítva kiderül, hogy a zuglóiak még az átlagosnál is jobban igénylik a zöldfelületek növelését. 
További népszerű intézkedések lehetnek például az energetikai korszerűsítések támogatása, kerékpárutak, tárolók építése, a közösségi közlekedés, autómegosztás fejlesztése. Tipikus városi problémát kezelhetne az építkezések porszennyezésének csökkentése is. Ezeknek a helyi válaszadók legalább fele jelentős vagy nagy mértékű pozitív hatást tulajdonít. 

 

Intézkedés

Az intézkedés pozitív hatása
(jelentős vagy nagy mértékű javulás)

Parkok zöldfelületek

86,1%

Közösségi közlekedés fejlesztése, autómegosztás

69,2%

Teherforgalom korlátozása

63,7%

Az M0 körgyűrű befejezése

62,7%

Forgalomcsillapítás, gyalogoszónák kialakítása

62,2%

Ipari szennyezés korlátozása

60,2%

Kerékpárutak, tárolók fejlesztése

59,2%

Építkezések porszennyezésének csökkentése

57,7%

Energetikai korszerűsítési támogatások

52,2%

 


Zugló partnerként vesz részt a Tiszta levegőt! AWAIR nevű európai projektben, amely azokat a megoldásokat kutatja, fejleszti és teszteli, amivel a helyi önkormányzatok és a lakosok javíthatják a levegő minőségét, és megelőzhetik a bajt, ha a légszennyezés veszélyes szintre lép.
A jelenlegi lakossági kutatás keretében felmértük a Budapesthez kötődő, úgynevezett funkcionális városi területen, vagyis a fővárosban és vonzáskörzetében élő lakosság véleményét. A kérdőíves kutatásban arról kérdeztük a helyieket, hogyan vélekednek a lakókörnyezetük levegőminőségéről, mik a legsúlyosabb légszennyezést okozó problémák a környéken, ők maguk mit tesznek a légszennyezés ellen, és milyen intézkedéseket tartanak hatékonynak, hogy javuljon a levegő. A kérdőívre összesen 724 válasz érkezett, ebből 201 zuglói lakosoktól.  


További információ: